#vägraskuld

Bakgrund

#vägraskuld är ett arvsfondsprojekt, ägt av Studieförbundet Vuxenskolan, med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Projektet har som mål att ge unga anhöriga insikt i den egna situationen samt de verktyg de behöver för att hantera sitt anhörigskap. Vår insats bestod bland annat av att ta fram sex animerade filmer baserade på unga anhörigas egna berättelser.

Resultat

Filmerna kommer dels användas av anhörigkonsulenter i skolor, som ett kraftfullt verktyg för att främja förståelse om anhörigskap, för att informera om befintligt stöd och för att sprida budskapet ”Det är inte ditt fel”. De kommer även användas under panelsamtal och offentliga diskussioner för att sprida medvetenhet och öka förståelse. Ett superfint och viktigt projekt som vi är väldigt stolta över att vi fått vara en del utav 💜

Kategori

Animerad film

Tjänst

Animation, Kommunikation, Illustration, Ljud, Röstregi

Spela videoklipp
Visuellt uttryck

I projektet var det för oss viktigt att få fram ett visuellt uttryck som sätter ton för #vägraskuld, är representativt och som kan bära starka berättelser. Berättelser som alla ungdomar ska kunna relatera till, oavsett etnicitet och bakgrund. Genom att skapa siluett-liknande karaktärer fick vi fram ett mer universellt uttryck, för större representation och igenkänning. Men det visuella uttrycket är inte bara ett designval utifrån tillgänglighet, utan också en del av budskapet. Det är rufft med hårda kanter, precis som berättelserna som speglas, och det smälter bra ihop med #vägraskuld och deras varumärke.

Spela videoklipp
Äkta röster

Casting, regi och ljudsättning var en viktig del i projektet. Filmerna behövde röster som gjorde berättelserna rättvisa, som tog plats och som gav ett djup. Vid casting tog vi in en variation av ungdomar med röster som kändes autentiska och genuina. Vi styrde regi i vår studio och tillsammans med ungdomarna fick vi fram rörande berättelser som gav det djup och den äkthet som filmerna förtjänar. Ett fantastiskt fint resultat 💜