SV Göteborg

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg är en stark röst för inkludering och mångfald. När de vände sig till oss för att skapa en film, var målet klart – att tydligt och kraftfullt gestalta deras arbete för, med och om de nationella minoriteterna. De ville öka medvetenhet om sitt engagemang i det viktiga ämnet, för att skapa en inkluderande miljö för alla.

Resultat

Genom intervjuformat fick vi fram en nära och personlig inblick i organisationens dedikation. Filmen tjänar som ett kraftfullt verktyg för att sprida förståelse och medvetenhet om SV:s viktiga arbete – för mänskliga rättigheter. Både för att skapa inkludering och för att öppna upp för dialog och påverka andra organisationer, verksamheter eller beslutsfattare till att själva börja arbeta i rätt riktning.

Kategori

Intervjufilm

Tjänst

Film, Kommunikation

Spela videoklipp
Spela videoklipp