Studieförbundet Vuxenskolan

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. De var i behov av nya verksamhetsbilder till sin bildbank och vi fick i uppdrag att porträttera dessa. 

Resultat

Med fokus på att fånga essensen av SV’s verksamhet och vad de står för fick vi fram fina kreativa verksamhetsbilder av en studiecirkel i Göteborg 🫧

Kategori

Verksamhetsbilder

Tjänst

Foto

Studie-förbundet Vuxenskolan

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. De var i behov av nya verksamhetsbilder till sin bildbank och vi fick i uppdrag att porträttera dessa. 

Resultat

Med fokus på att fånga essensen av SV’s verksamhet och vad de står för fick vi fram fina kreativa verksamhetsbilder av en studiecirkel i Göteborg 🫧

Kategori

Verksamhetsbilder

Tjänst

Foto